تبلیغات
. - is.....love :d
هــَم اَزَت بـــَدَم مـــیاد هَـــم عـــاشـــِقــِتــَم مـــیــانگین که بــِگــیــری می بــنی واسَــم مهم نـــیســتیــ

is.....love :d

سه شنبه 24 دی 1392 06:18 ب.ظ

نویسنده : mona joon

White lace coverup 

بعله پرچم دخترا بالاس فعلا نگهش دارین من مشقامو بنویسم بیام

                                            ﺍﮔﻪ ﺗﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻡ...

ﺍﮔﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ....

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻡﺑﻮﺩﻥ...!!!

اﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺧﻮﺑﯽﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻮﺩ...

ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺫﺍﺗﻢ ﺑﻮﺩ....!!!

اﮔﻪ ﺑﺮﺩﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﯿﺰﯼﺑﻮﺩﯼ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﯽ....!!!

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﺩﻡ , ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨوﺎﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﭙﺮﻡ....!!!

ﺍﮔﻪ ﺩﻟﻤﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ...

ﺩﺍﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﯼ , ﺩﻟﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ....!!!

اﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ...

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﺷﺎﺥﺑﻮﺩﯼ , ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻢ....!!!

خلاصه مرامم بیشتر از این حرفاس !

زیادی به خودت نناز !

 

اگر با مقداری فوش مقابل شدید هیچ نگران نباشید

ماهم امتحان کردیم همین شد
دیدگاه ها : کآمنت
آخرین ویرایش: شنبه 3 خرداد 1393 07:57 ب.ظ